מסמכים לתהליך

עצי שילון

מסמכים עליהם מתבסס אימון וייעוץ לכסף וניהול תקציב

הכנסות:3 תלושי שכר אם את או אתה שכירים
 המלצה של רואה חשבון על ההכנסות ב- חודשים האחרונים למי שעצמאי/ת
 פירוט הכנסות נוספות אם היו
הוצאות:תדפיסי בנק (3 חודשים אחרונים)
 תדפיסי אשראי (3 חודשים אחרונים)
 ספחים לפנקסי שיקים (ל-3 החודשים האחרונים)
הלוואות ואשראיהלוואות אשראי
 הלוואות בנק
 הלוואות מחברים/משפחה/מקורות אחרים
 משכנתא
 אוברדרפט
נכסים פיננסייםקרנות השתלמות
 קופות גמל
 תוכניות חסכון
ביטוחים דו"חותפנסיה
 ביטוח חיים/ביטוח מנהלים
 ביטוח רפואי /רפואי פרטי
 ביטוח סיעודי
חשבונות (3 חודשים)ארנונה + מים
 חשמל
 טלפון + טלפון סלולארי
 אינטרנט
 גז
 כבלים
עצי שילון לוגו