מיחזור משכנתא – ביטוח חיים

מיחזור משכנתא – ביטוח חיים

מיחזור משכנתא – אין צורך יותר לחדש את ביטוח החיים

החל מתאריך 15.02.2015 התקבלה הוראה מהממונה לשוק ההון, ביטוח וחיסכון גב. דורית סלינגר כי: בעת מחזור משכנתא לא יהיה עוד צורך לבטל את גם את פוליסת ביטוח חיים. עד עכשיו בעת מיחזור משכנתא בוטלה גם פוליסת ביטוח חיים ונרכשה פוליסה חדשה.

בנסיבות אלה המבוטחים היו עלולים להיוותר ללא כיסוי במידה וחלה הרעה במצב בריאותם. במצב החדש ניתן למחזר את המשכנתא ופוליסת ביטוח חיים שנרכשה בעבר תאפשר ללווה להמשיך את הכיסוי הביטוחי הקיים באותם תנאים ללא צורך בחיתום רפואי.

ביצוע חיתום רפואי עלול לפגוע בתנאי הביטוח, וגם לגרום להעלאת הפרמיה ובמקרים חריגים אף למנוע מהלווה לרכוש ביטוח ובכך לפגוע ביכולת הלווה למחזר את המשכנתא.

לפרטים נוספים על משכנתא לחצו בבקשה כאן

עצי שילון לוגו