ליווי משכנתא

רכישת דירה למגורים היא צורך חשוב לכל אחד מאתנו יחד עם זאת מימוש הצורך חשוב שייעשה באופן מושכל ואחראי.
על מנת שניתן יהיה לעמוד בהחזרים החודשיים לכל תקופת ההלוואה לפרק זמן של 10 עד 25 או 30 שנים והתשלומים לא יהוו נטל
כלכלי חונק על התא המשפחתי חשוב שנהיה ערים למציאות ונדע בין היתר:

 • מה היכולת האמיתית עבורנו להחזרים החודשיים לאורך זמן
 • האם אנו מעוניינים להרחיב את התא המשפחתי
 • מה הסיכונים האפשריים שיכולים להיות
 • האם קיימים סכומי כסף שעשויים להגיע

לפני שמחייבים ללקיחת המשכנתא מה התהליך המתבקש:

 • מיפוי הכנסות והוצאות
 • זיהוי סכום ההחזר החודשי שניתן יהיה לעמוד בו במשך חיי ההלוואה
 • בניית תמהיל משכנתא מותאם לפרופיל של הלקוח
 • ניתוח וטפול בתיק המשכנתא
 • פיזור סיכונים בין מסלולי המשכנתא המתאימים ביותר
 • הגשת הבקשה להנהלות הבנקים למשכנתאות
 • אישור המשכנתא בבנקים
 • מכרז ריביות ומשא ומתן על גובה הריבית

מתי כדאי לפנות לליווי וייעוץ למשכנתא?

 • רכישת דירה
 • מחזור משכנתא
 • הקטנת ההחזרים החודשיים
 • בדיקת אפשרות לקבלת משכנתא או ההלוואה לכל מטרה

מסמכים אישיים הנדרשים לבקשת הלוואת משכנתא חדשה

 • תעודת זהות של הלווים/לווה כולל ספח פרטים אישיים (צילום בלבד)
 • תעודת עולה על כל הנספחים (צילום בלבד)
 • תעודת זכאות למי שיש זכאות (צילום בלבד)
 • לווה ו/או ערב במעמד שכיר/שכירה: 3-5 תלושי משכורת אחרונים
 • לווה ו/או ערב עצמאי אישור רואה חשבון והעתק שומת מס הכנסה שנה אחרונה
 • תדפיסי חשבון מקוריים משלושה חודשים של הלווים
 • אישור הכנסה ממקורות אחרים כגון: שכר דירה, ביטוח לאומי

מסמכים של הנכס שיש להמציא

 • חוזה רכישה הכולל תנאי תשלום (צילום בלבד)
 • נסח רישום מקרקעין עדכני (מהטאבו) או אישור זכויות עדכני ממינהל מקרקעי ישראל, ו/או אישור זכויות מחברה קבלנית
  (שהוגדרה על ידי מינהל מקרקעי ישראל כגורם משכן) + הסכם חכירה מול המינהל (כאשר הנכס אינו רשום בטאבו)
 • חוזה מכירה – מיועד למי שמעוניין לרכוש דירה חלופית
 • ייתכן וידרשו מסמכים נוספים לפי סוג העסקה והמצב המשפטי של הנכס

מה זה משכנתא (משכנתא)

משמעה שעבוד נכס מקרקעין המהווה בטוחה להחזרת הלוואה. ההלוואה המתפרסת על פני תקופה ארוכה. מטרת ההלוואה בדרך
כלל רכישת הרכוש שישועבד לטובת הגוף שנותן את ההלוואה או שיפוצו, אף כי שימושים נוספים לכסף אפשריים. המקרה הנפוץ הוא שעבוד נכס דלא ניידי לצורך רכישתו.

ההלוואה/ המשכנתא ניתנת על ידי בנק המתמחה בכך – בנק למשכנתאות או על ידי אגף מתמחה בבנק מסחרי, ונותן המשכנתא ממשכן את המקרקעין שהוא רוכש בכסף זה – רושם שיעבוד של הדירה בטאבו על שם הבנק שנתן את ההלוואה.
במידה ומקבל המשכנתא אינו עומד בהחזרי תשלום המשכנתא הבנק רשאי לקחת הנכס הממושכן ולמכור אותו באמצעות כינוס נכסים לפרוע את ההלוואה במידה ונותר עודף הוא יעבר ללווה .

היכן ניתן לקבל משכנתא?

בישראל קיימים 9 בנקים והם: בנק טפחות, משכן- פועלים משכנתאות, בנק לאומי למשכנתאות, הבנק הבינלאומי למשכנתאות, בנק דיסקונט למשכנתאות, בנק אדנים, בנק ירושלים ובנק כרמל. כמו כן קיימים שני בנקים מסחריים נוספים: בנק איגוד ובנק מרכנתיל.

אישור עקרוני לקבלת משכנתא:

גורם מוסמך המייצג את הבנק מאשר לבצע את ההלוואה תוך פירוט תנאי ההלוואה: סכום ההלוואה, שיעור הריבית, בטחונות, ועוד. האישור יכול להיות לכל הסכום המבוקש או חלק ממנו. אישור עקרוני מותנה בחתימת מבקש/ת ההלוואה על חוזה לרכישת נכס.
הריבית שתוצג באישור העקרוני תוקפה יהיה למשך 12 יום.

מסלולי משכנתא

קיימים 32 מסלולי הלוואות. הם מתחלקים למסלולים ל-2 סוגים עיקריים והם:

 1. שינוי הקרן – כאשר קיימת הצמדה למדד המחירים לצרכן או שינוי שער חליפין של הדולר, יורו, פרנק שוויצרי או יין יפאני.
 2. שינוי הריבית – כאשר הריבית יכולה להשתנות בכל חודש כגון ריבית הפריים.

סוגי מסלולי משכנתא לדוגמה:

 • ריבית קבועה צמודה למדד: יתרון = יציבות/חיסרון = % הריבית צמוד למדד ועמלת פירעון
 • משכנתא צמודה למדד: יתרון = אין עמלת פירעון וניתן לקבוע מתי הריבית תשנה/חיסרון = קרן + הריבית מושפעות מהמדד
 • ריבית פריים: יתרון= לא צמודה למדד ואין עמלת פירעון/חיסרון = מושפעת מריבית בנק ישראל
 • קבועה לא צמודה: יתרון = שקט נפשי היום ניתן לקבל ריבית של 4.5% ל-10 שנים ו5.1% ל-20 שנה/חיסרון = יקרה, אם
  הריבית יורדת לא נהנים
 • משכנתא כל 5 שנים לא צמודה: יתרון = יציבות/ חיסרון = יקרה נמצאת רק בבנק מזרחי ובנק לאומי אחרי 5 שנים הריבית
  עלולה גם לעלות

זכאות למשכנתא

זכאים המעוניינים לקבל משכנתא ממשרד הבינוי והשיכון צריכים להוציא תעודת זכאות המפרטת את רמת הסיוע ואת תנאיו.
תוקף תעודת הזכאות הנו שנה מיום הגשת הבקשה וניתן להאריכו בסניף הבנק למשכנתאות. ההרשמה בבנק למשכנתאות כרוכה
בעלות של 70₪. למידע נוסף באתר משרד הבינוי והשיכון.

חוק הדיור החלופי

באוקטובר 2008 אישרה הכנסת בקריאה שנייה ושלישית את הרפורמה בהוצאה לפועל, הכוללת, בין השאר, סעיף המבטל
את האפשרות שהיתה קיימת לבנקים בעבר לדרוש ממבקשי משכנתא לוותר על זכותם לדיור חלופי על פי חוק ההוצאה לפועל.
במסגרת החוק נקבע כי הבנקים יידרשו לספק דיור חלופי לתקופה של 18 חודש למי שפונו מדירתו מאחר שלא הצליחו לעמוד
בתשלומי המשכנתא.

מחשבוני דיור

 • מדריך לרוכש דירה מקבלן – מדריך באתר הממשלתי הנותן מידע על התהליך כולו: לפני רכישת הדירה, החוזה, מהלך הבנייה וקבלת הדירה , תשלומים והבטחת ההשקעה, סיוע ברכישת דירה לזכאים, תשלומים מיסים והיטלים, משכנתאות ומימון.
 • מדריך לרכישת דירה יד שנייה – מדריך באתר הממשלתי הנותן מידע על השלבים: שלב החוזה, תשלומים מיסים והיטלים, משכנתאות ומימון, קבלת הדירה, אנשי מקצוע המערבים בתהליך הרכישה, תלונות על מוכרי דירה.
  לרכישת דירה עד שנייה הכולל: תהליך לפני הרכישה.
 • www.mydira.co.il – אתר המוקדש כולו לרוכשי דירות, בתים ומגרשים בישראל. ככזה, האתר מתמקד בריכוז כל המידע
  הנחוץ לפני שמתחילים בחיפוש הדירה. החל ממאמרים וכתבות העוסקים בהליך הרכישה, במוקשים הממתינים לכם בדרך וכיצד להמנע מהם. דרך ריכוז מסודר על כל האתרים והכתובות שתזדקקו להם במהלך הליך הרכישה ועד הקמת מועדון של הנחות והטבות שיאפשר לכם לחסוך הרבה כסף.
 • מדריך לקיחת משכנתא  – bankrate
 • מחשבון עלות משכנתא
 • מחשבון עלות בטוח משכנתא
 • איזו ריבית משכנתא קיבלת
 • מחשבוני משכנתא שונים
עצי שילון לוגו