המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה

המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה

לקוחות של עצי שילון – המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה